Απαντητική επιστολή του Συντονιστικού γραφείου Μονάχου στην Ανοιχτή Επιστολή Συλλόγων και Φορέων Μονάχου και Περιχώρων.

Παρακάτω η απαντητική επιστολή από το Συντονιστικό γραφείο Μονάχου που αφορά την Ανοιχτή Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων και των συλλόγων/ φορέων του Μονάχου και Περιχώρων […]

Weiterlesen