Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου

 

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
1ου Γυμνασίου Μονάχου

Σχολικό έτος 
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας Α
Γραμματέας Β
Ταμίας Α
Ταμίας Β
Μέλος
Μέλος
Μέλος