Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Ε.Ι.Δ.Σ.

ds_sgk_5dimotiko_sokratis

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5ου Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου «Σωκράτης»

Σχολικό έτος 2018-2019
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ευθυμία Δήμα
Αντιπρόεδρος Μαρία Παπαδή
Γραμματέας Α΄ Λαμπρινή Μπάκου
Γραμματέας Β΄
Ταμίας Βασιλική Μπουλουμπάση
Μέλος Βαϊα Χασιώτη

 

Σχολικό έτος 2017 – 2018
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Αντώνιος Σφακιανάκης
Αντιπρόεδρος Θωμάς Γκουδούλας
Γραμματέας Α΄ Αλέξης Πανουτσόπουλος
Γραμματέας Β΄ Ευθυμία Δήμα
Ταμίας Βασιλική Μπουλουμπάση
Μέλος Χαρά Δημοβασίλη
Μέλος Θεόδωρος Ιωαννίδης
Μέλος Ιωάννης Χαλιάσος

 

Σχολικό έτος 2016 – 2017
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ευαγγελία Μπάρδα
Αντιπρόεδρος Αντώνιος Σφακιανάκης
Γραμματέας Α Αλέξης Πανουτσόπουλος
Γραμματέας Β Ευθυμία Δήμα
Ταμίας Βασιλική Μπουλουμπάση
Μέλος Βασίλειος Παρασίδης
Μέλος Αντώνιος Παπαθανασίου
Μέλος Ζωή Τούμπαλη

 

Σχολικό έτος 2015 – 2016
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ευαγγελία Μπάρδα
Αντιπρόεδρος Αντώνιος Σφακιανάκης
Γραμματέας Α΄ Αλέξης Πανουτσόπουλος
Γραμματέας Β΄ Σπυρίδων Τζιάκης
Ταμίας Σοφία Τσιλιγκαρίδου
Μέλος Βασιλική Μπουλουμπάση
Μέλος Αντώνιος Παπαθανασίου
Μέλος Ιωάννα Αντωνάκη