Σκοπός Λειτουργίας και Στόχοι

Πετραδάκι-πετραδάκι

Σκοπός Λειτουργίας και Στόχοι του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών Μονάχου και Περιχώρων

Η συνένωση όλων των Γονέων ή/ και Κηδεμόνων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ελληνόγλωσσων Σχολείων στην περιοχή του Μονάχου.

Η ενημέρωση των γονέων για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων Λυκείου Μονάχου, τις Σχολικές Επιτροπές, τα 15μελή Μαθητικά Συμβούλια, τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, μαζικούς φορείς, επιστημονικά και εκπολιτιστικά Σωματεία.

Η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων σε όλα τα Όργανα και τους Φορείς που αφορούν την Παιδεία για την προώθηση των σκοπών του.

Η προάσπιση της αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας και την προαγωγή της, με στόχο τη διαμόρφωση των  μαθητών σε κοινωνικές προσωπικότητες, αρμονικά και ολόπλευρα αναπτυγμένες, ώστε να μπορούν ισότιμα, σαν πολίτες της Ο.Δ. της Γερμανίας αλλά και της πατρίδας μας, να εργαστούν και να ζήσουν δημιουργικά.

Η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους.

Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα κι έξω από το σχολείο για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων καθώς και πολιτιστικούς συλλόγους και κοινότητες.

Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της δράσης, της διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους (στην Β΄ βάθμια εκπαίδευση) στα συλλογικά όργανα του σχολείου, του συντονισμού τους με τα μαθητικά συμβούλια των άλλων σχολείων.

Η διεκδίκηση των έγκαιρων και αναγκαίων προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η ίδρυση πνευματικών – πολιτιστικών κέντρων, με συνεργασία μαθητών, καθηγητών, δασκάλων, Συλλόγων και άλλων φορέων.

Η ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής παιδείας, στο ενιαίο πρόγραμμα, σαν αναγκαία προϋπόθεση για την ψυχική καλλιέργεια και την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου των νέων ανθρώπων.

Η εύρυθμη λειτουργία των Ελληνόγλωσσων Σχολείων στην περιοχή του Μονάχου.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!
Don`t copy text!