Συλλόγου Γονέων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Ενημέρωση προς διευκόλυνσή σας σχετικά με την κατάθεση των απαραιτήτων εγγράφων για συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019: Σας ενημερώνουμε για τα έγγραφα, τα οποία χρειάζεται το Προξενείο Μονάχου έτσι ώστε […]

Weiterlesen