Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Μονάχου

 

Σχολικό έτος 2019- 2020
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ιωάννα Αντωνάκη
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Καλυβιανάκης
Γραμματέας Σοφία Μαρκάκη
Ταμίας Αλέξανδρος Μελετλίδης
Μέλος Χρήστος Αναστασόπουλος
Μέλος Κρούτα Παναγιότα Λειβανού
Μέλος Κική Μπέη
Μέλος Αργύρη Αντωνάκη