Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Μονάχου

ds_sgk_2gymnasio

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
2ου Γυμνασίου Μονάχου

Σχολικό έτος 2018 – 2019
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ιωάννα Αντωνάκη
Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Πεταλάς
Γραμματέας Α Μαρία Παπαδή
Ταμίας Σοφία Μαρκάκη
Μέλος Αλέξανδρος Μελετλίδης
Μέλος Σωτήριος Λιόλιος

 

Σχολικό έτος 2017 – 2018
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Αθηνά Μουζακίτη
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Αντωνάκη
Γραμματέας Α Κωνσταντίνα Κόκκα
Γραμματέας Β Αλέξανδρος Μελετλίδης
Ταμίας Ζέκος Τοντόροβ
Μέλος
Μέλος
Μέλος

 

Σχολικό έτος 2015 – 2016
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Πασχάλης Λιάτσας
Αντιπρόεδρος Κούτσικος Βασίλειος
Γραμματέας Α Μπουλουμπάση Βασιλική
Γραμματέας Β
Ταμίας Δελιγιαννίδου Έφη
Μέλος
Μέλος
Μέλος