Ταυτότητα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ α.Σ. 8543

Έτος Ιδρύσεως: 1974

Νομίμως καταχωρημένος στο Ειρηνοδικείο Μονάχου
υπό τον αριθμό Μητρώου
8543.


Verein griechischer Eltern und Erziehungsberechtigter
der Schulkinder aus München und Umgebung e.V 8543

Gründungsjahr: 1974


c/o Ioanna Antonaki
Widmannstr. 16
81829 München

Φόρμα Επικοινωνίας


Logodesign:
Odyseus Paissios