Δυνατότητες επικοινωνίας με τα Σχολεία

 

 

Σχολεία Διευθυντές/ντριες  Διεύθυνση Επικοινωνία
1ο Ε.Ι.Δ.Σ. Παπαδοπούλου Βασιλική
Hinterbaerenbadstr. 71-73
81373 München
089-74357414
089-74357415
E-Mail
Ιστοσελίδα
2ο Ε.Ι.Δ.Σ. (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ) Γεωργίου Ευαγγελή Ernsbergerstr. 3a
81241 München
089-82979230
089-82085015
E-Mail
4ο Ε.Ι.Δ.Σ. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) Παπαδοπούλου Ελένη Edmund-Rumplerstr. 9
80939 München
089-14869677
089-14347642
E-Mail
Ιστοσελίδα
5ο Ε.Ι.Δ.Σ. (ΣΩΚΡΑΤΗΣ) Μπαλής Δημήτριος Zamdorferstr. 26
81677 München
089-60665097
089-96049607
E-Mail
Ιστοσελίδα
1ο Γυμνάσιο Μονάχου Βαρβάρη Αννούλα Edmund-Rumplerstr. 9
80939 München
089-3507020
089-3507022
E-Mail
Ιστοσελίδα
2ο Γυμνάσιο Μονάχου Ρωμανίδης Γεώργιος Zamdorferstr. 24-26
81677 München
089-6732430
089-67339661
E-Mail
Ιστοσελίδα
Λύκειο Μονάχου Σταύρος Ελευθεριάδης Staendlerstr. 36
 81549 München
 08912020611
 089-45666713
E-Mail
Ιστοσελιδα