Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων
των Μαθητών Μονάχου και Περιχώρων

Σχολικό έτος 2019 – 2020
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ιωάννα Αντωνάκη
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σαββίδης
Γραμματέας Α Κυριακή Χαρπαντίδου
Γραμματέας B Χρήστος Αναστασόπουλος
Ταμίας Αλέξανδρος Μελετλίδης
Μέλος Σοφία Μαρκάκη
Μέλος Ελίνα Τσακαλίδου