Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και Κηδεμόνων
των Μαθητών Μονάχου και Περιχώρων

Σχολικό έτος 2020 – 2021
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Ιωάννα Αντωνάκη
Αντιπρόεδρος Βασιλική Μπουλούμπαση
Γραμματέας Α Κυριακή Χαρπαντίδου
Γραμματέας B Αθανάσιος Σαββίδης
Ταμίας Μαρία Παπαδή
Μέλος Χρήστος Αναστασόπουλος
Μέλος Σοφία Μαρκάκη