Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου

Σχολικό έτος 2019- 2020
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δήμητρα Αραπλή
Γραμματέας  Παναγιώτα Λείβανου-Κούτα
Ταμίας  Άννα Ναλμπάνη-Ρίγκα
Μέλος  Δήμητρα Γαβριήλ
Μέλος Έλενα Καισίδου
Μέλος Αλεξάνδρα Κοσμίδου
Μέλος  Αφροδίτη Κωνστανδτινίδου
Μέλος  Γιώτα Χρυσοχοίδου