Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Ε.Ι.Δ.Σ. Μονάχου

Σχολικό έτος 2020- 2021
Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Συρμή Διονυσία
Αντιπρόεδρος  Κοστάλοβα Αραμπατζή Κατερίνα
Γραμματέας Νούλια Τσαμπίκα
Ταμίας  Σαββίδου Σέμη
Μέλος Παπαδοπούλου Αγγελική
Μέλος Τσότσιου Ηλιάνα