Δίγλωσσα Δημοτικά Σχολεία

Δίγλωσσα Δημοτικά Σχολεία

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαυαρία από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής μετεξελίχθηκε  σταδιακά σε δίγλωσσο με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των δύο γλωσσών και των δύο πολιτισμών.

Από το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 θα εφαρμόζεται πλήρως από την Α‘ έως τη Δ‘ τάξη. Βασικές αρχές του δίγλωσσου μοντέλου εκπαίδευσης είναι ο σεβασμός και η ενίσχυση και των δυο πολιτισμικών ταυτοτήτων, της Ελληνικής και της Γερμανικής, με έμφαση στα στοιχεία εκείνα που θα καταστήσουν τους μαθητές των δίγλωσσων σχολείων ικανούς να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον, είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία.

Οι δυο γλώσσες διδάσκονται ως ισότιμες και εξίσου σημαντικές, για τους ίδιους τους μαθητές άλλα και για τον κοινωνικό τους περίγυρο. Τα δίγλωσσα Δημοτικά της Ελληνικής Δημοκρατίας λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Βαυαρικού Συντάγματος και της Βαυαρικής σχολικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση στο ομόσπονδο Κράτος της Βαυαρίας. Φορέας των Ελληνικών Δημοτικών είναι το Γενικό Προξενείο Μονάχου και ειδικότερα το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου

Please follow and like us: