Ελληνικά Γυμνάσια Βαυαρίας

Ελληνικά Γυμνάσια Βαυαρίας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνάσιων της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαυαρίας βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο δίγλωσσο πρόγραμμα το οποίο συμφωνήθηκε στη Διακρατική Ελληνοβαυαρική σύσκεψη του Ναυπλίου 2008. Από την Α´ Γυμνασίου έχουν καθιερωθεί δύο κατευθύνσεις, η Regel Klasse και η M-Zug κατεύθυνση.

Η .M-Zug με την παρακολούθηση της 10ης τάξης οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου <<Mittlere Reife>>. Τα διδακτικά εγχειρίδια για τα μαθήματα που διδάσκονται στην Ελληνική είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Για τα μαθήματα του γερμανικού προγράμματος διανέμονται στους μαθητές τα εγκεκριμένα από το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας διδακτικά εγχειρίδια.

Επισημαίνεται ότι τόσο τα βιβλία του Ελληνικού όσο και του Γερμανικού μέρους του ωρολογίου προγράμματος διανέμονται δωρεάν στους μαθητές.

Τα Δίγλωσσα Ελληνικά Γυμνάσια Βαυαρίας χορηγούν δίγλωσσους τίτλους με βαθμολογία κατά τη γερμανική κλίμακα (1-6) και δίγλωσσα Απολυτήρια με βαθμολογία κατά την ελληνική κλίμακα (1-20). Οι τίτλοι σπουδών των Δίγλωσσων Ελληνικών Γυμνασίων Βαυαρίας αναγνωρίζονται από το Γερμανικό Δημόσιο, εφόσον οι μαθητές υποβληθούν σε εξετάσεις στη Γ‘ Γυμνασίου για την απόκτηση του τίτλου Qualifizierender Hauptschulabschluss, συντομογραφία: QUALI) ή στη 10η τάξη για τον γερμανικό τίτλο Mittlerer Schulabschluss  (συντομογραφία: MSA), ο οποίος τυπικά παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα είτε να συνεχίσει τις σπουδές του και να τις ολοκληρώσει στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα είτε να συνεχίσει στη Β‘ τάξη του Ελληνικού Λυκείου.

Τα απολυτήρια των Ελληνικών Γυμνασίων Μονάχου αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών σχολείων. Η 10η M-Zug τάξη αντιστοιχεί στην Α‘ Λυκείου, ενώ το αναλυτικό της πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τη Β Λυκείου για περαιτέρω σπουδές στην Ελλάδα. Η πρόσβαση στο Ελληνικό Λύκειο Μονάχου είναι απρόσκοπτη και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι δηλαδή οι απόφοιτοι του Γυμνασίου από τις Regelklassen & M-Zug έχουν ελεύθερη πρόσβαση είτε στην Α‘ είτε στη Β‘ Λυκείου αντίστοιχα.

Άλλες δυνατότητες φοίτησης μετά το Ελληνικό Γυμνάσιο

Ο κάτοχος του Mittlerer Schulabschluss έχει το δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε Ειδικές Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές «Fachoberschule FOS», όπως και στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές «Be­rufsoberschule BOS» και όχι μόνο. Η φοίτηση στις «Fachoberschule FOS» είναι διετής και οι απόφοιτοί τους μετά από επιτυχή εξέταση γίνονται κάτοχοι του Τίτλου Fachhochschulereife που οδηγεί σε σπουδές στα γερμανικά Τ.Ε.Ι. «Fachhochschule».

Η 13η τάξη που έχει προστεθεί στις «Fachoberschule FOS» οδηγεί στην απόκτηση του fachgebundene Hochschulreife και ακολούθως στην εγγραφή σε κάθε Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, πάντα στην κατεύθυνση της φοίτησής τους. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από ανεξάρτητους φορείς και επιστήμονες, οι Έλληνες μαθητές του εξωτερικού επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ανήκουν στην ομάδα με τη συγκριτικά υψηλότερη αντιπροσώπευση στα ανώτερα και ανώτατα τεχνολογικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας υποδοχής. Αυτό κατά τη γνώμη μας οφείλεται στη σπουδαιότητα που η ελληνική οικογένεια αποδίδει στην αγωγή και στη μόρφωση των παιδιών της. Η πείρα έχει αποδείξει ότι η συντονισμένη και συστηματική συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αξιόλογα αποτελέσματα τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!
Don`t copy text!