Σας παραθέτουμε τις επιστολές που έχει αποστείλει ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εκπροσώπων των Γονέων, δηλ. ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων και τα Συμβούλια Γονέων πέντε σχολικών μονάδων (που σε εκείνο το χρόνο, απέστειλαν πληρεξούσιο στο συγκεκριμένο δικηγόρο). Ενδιάμεσα, υπάρχει και η απάντηση του εντεταλμένου δικηγόρου του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου, όπως και μια δική μας μετάφραση στα ελληνικά, για καλύτερη κατανόηση της απάντησης του Συντονιστικού (μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου)

Anwaltskorrespondenz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!
Don`t copy text!