Διευκρινήσεις σχετικά με άρθρο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 21.04.21 και ώρα 19:30 με τίτλο:

Μόναχο: Εξώδικο- παρωδία «εκπροσώπων» των γονέων κατά του Συντονιστικού Γραφείου!

  1. Εξώδικο ονομάζεται ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο αποστολέας του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο ούτε αφετέρου ότι ο παραλήπτης του έλαβε γνώση αυτού.

Άρα, ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί λάθος λέξη για το έγγραφο με τα ερωτήματα των εκπροσώπων των γονέων των σχολείων. Επιπλέον, πρόκειται για έγγραφο ενημέρωσης θέσεων που αποστάλθηκε μέσω e-mail, και επομένως, ποτέ ένα εξώδικο δεν θα έφευγε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

  1. Δεν γνωρίζουμε και ούτε επιθυμούμε να μάθουμε που βασίζονται οι «έγκυρες πληροφορίες» του αρθρογράφου και διαχειριστή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σχετικά με την εύρεση δικηγόρου, αλλά ενημερώνουμε ότι είχαν δεχτεί 2 Έλληνες δικηγόροι της ευρύτερης περιοχής να αναλάβουν την ανάδειξη των θέσεων των εκπροσώπων.
  2. Ένας δικηγόρος ποτέ δεν διατάσσει ή απαγορεύει, αλλά προειδοποιεί.
  3. Ο δικηγόρος έπειτα από συνεννόηση θέτει εύλογα το ερώτημα/ερωτήματα, όπως εκ των υστέρων αποδείχτηκε, για αμφιλεγόμενα αλλά παρόλα αυτά εγκεκριμένα και παρεχόμενα από τη Βαυαρική πολιτεία Self Test και τις κατασκευάστριες εταιρείες, όπως αναφέρουν έγκριτα και ευρείας αναγνωσιμότητας ΜΜΕ

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article230552637/Schnelltest-in-Hamburg-Behoerde-setzt-Tests-wegen-Chemikalie-nicht-mehr-ein.html

http://www.freepen.gr/2021/04/2-self-tests.html?m=1

  1. Η Αναπληρώτρια Συντονίστρια έχει απαντήσει γραπτά με email, σε ερωτήματα γονέων, να απευθύνονται στις Διευθύνσεις των σχολείων για διευκρινήσεις, τόσο για εφαρμογή οδηγιών του Συντονιστικού Γραφείου, όσο και για αποφάσεις της τοπικής Κυβέρνησης.

Άρα, οι Διευθύνσεις των σχολείων φέρουν ευθύνη, τουλάχιστον στην υλοποίηση και εφαρμογή των εντολών. Ας τα βρούνε μεταξύ τους πρώτα ποιος είναι υπεύθυνος και ας ενημερώσουν έπειτα και τους γονείς. Αν λ.χ. πρέπει ή όχι να μπαίνουν απουσίες στα παιδιά του Γυμνασίου που επιλέγουν να μείνουν σπίτι για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ή επίσης, με ποια αιτιολογία η 6η Τάξη είναι Abschussklasse, και επομένως να πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά των ελληνικών Δημοτικών σχολείων.

  1. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ως γονείς, εάν η Αναπληρώτρια Συντονίστρια απολαμβάνει Διπλωματικής Ασυλίας, ως διαπιστευμένο μέλος της Ελληνικής Κυβέρνησης (;) όπως αναφέρει το άρθρο. Μένει να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο είναι μέλος της Κυβέρνησης και πόσο αποτελεσματικά την εκπροσωπεί εδώ…

 

Το άρθρο δεν αναφέρει σειρά σπουδαίων ερωτημάτων του δικηγόρου, όπως: (α) αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών, (β) στο συνταγματικό δικαίωμα στην εκπαίδευση, (γ) στα δικαιώματα των γονέων, (δ) στο Νόμο που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, (ε) ότι η όλη διαδικασία των τεστ στα σχολεία, δεν είναι μέσα στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, αλλά εξειδικευμένου προσωπικού. Πολύ περισσότερο δε, των μικρών παιδιών του Δημοτικού!

Ακόμα θέτει το εύλογο ερώτημα γιατί ενώ οι εκπαιδευτικοί, βάσει των οδηγιών που ισχύουν, επιτρέπεται να κάνουν το τεστ στο σπίτι τους, δεν ισχύει το ίδιο και για τους μαθητές. Ρωτάει επίσης, τι θα γίνει με τα παιδιά τα οποία δεν συμφωνούν να κάνουν το τεστ και παίρνουν απουσίες, σύμφωνα με τα λεγόμενα ορισμένων Διευθυντών. Κάτι που πάλι για τα δεδομένα στο Βαυαρικό σύστημα δεν ισχύει.

 

Κατανοούμε το άρθρο, αλλά και την προσπάθεια του συντάκτη του, μόνο στο ότι θέλει να προστατέψει ένα συγγενικό του πρόσωπο, δηλαδή την Αναπληρώτρια Συντονίστρια.

Δεν επιτρέπουμε όμως έπειτα από αυτό το άρθρο να απειλούνται συστηματικά γονείς  και να μεταφέρονται οι ευθύνες σε αυτούς από καλοθελητές, βασιζόμενοι σε αυτό το άρθρο.

Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι, τα Συμβούλια Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων για να φτάσουν στο σημείο να απευθυνθούν σε δικηγόρο, είχαν εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες επικοινωνίας με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν όλα γραπτά και στη διάθεση των γονέων που πιθανόν να έχουν παραπλανηθεί από το εν λόγω άρθρο.

Επίσης, είναι κρίμα, και όποιος έχει κάνει σοβαρό ρεπορτάζ, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι μετά την ανακοίνωση των υποχρεωτικών τεστ στα σχολεία, τουλάχιστον σε δύο Δημοτικά του Μονάχου η αποχή την πρώτη εβδομάδα άγγιξε το 90%. Θα αναμέναμε ότι ένας αντικειμενικός αρθρογράφος θα ερχόταν σε επαφή με όσους περισσότερους Προέδρους Συμβουλίων ή Συλλόγων, ή ακόμη και Διευθυντές, για τη διασταύρωση στοιχείων, και δεν θα έχει απαγορέψει γραπτά να τον ενοχλούν, πριν να έβγαζε οποιοδήποτε άρθρο… Ακόμη, όποιος κάνει σοβαρό ρεπορτάζ θα γνωρίζει σίγουρα ότι δεν μπορούν να κάνουν αγωγές και μηνύσεις τα Συμβούλια Γονέων, αλλά οι ίδιοι οι γονείς για τα παιδιά τους…

Θα εκπλαγείτε όμως εάν μάθετε πόσοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να προβούν σε αυτή την ενέργεια και αναμένουν τις εξελίξεις για τυχόν παραπέρα αποφάσεις.

Τέλος, αντί να κουνάει οποιοσδήποτε το δάχτυλο στους γονείς νομίζοντας ότι έχει δύναμη, εάν και εφόσον την έχει, ας την χρησιμοποιήσει για τεκμηριωμένες και ορθολογικές λύσεις ώστε να υπάρχει τελικά ευρύτερη ενότητα και όχι διχασμός. Εκεί πραγματικά φαίνεται η δύναμη κάποιου!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!
Don`t copy text!