Οι αρμοδιότητες της υφ. Παιδείας, Μερόπης Τζούφη

Με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα και του υπουργού Κ. Γαβρόγλου, στην  υφυπουργό Παιδείας  Μερόπη Τζούφη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (άρθρο 46 του π.δ. 18/2018), με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον υπουργό,

β) εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 33 του π.δ. 18/2018) και

γ) εκ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των Τμημάτων Γ‘ Βιβλιοθηκών και Δ‘ Γενικών Αρχείων του Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 28 του π.δ. 18/2018).

Επίσης στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό,

γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς και

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού.

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της υφυπουργού.

Ρεπορτάζ esos.gr

Please follow and like us:

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.