Προς ενημέρωση των γονέων :

 

Συντάχθηκε από ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε. ΜΟΝΑΧΟΥ στις 13 Νοεμβρίου 2020, 10:42 πμ:

Διευκρινήσεις για τη σύσταση της άμισθης επιτροπής Σύμφωνα με τη συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφηκε στις 31.05.2019 και αφορά στο υπό ανέγερση διδακτήριο στο Berg am Laim η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει στις Γερμανικές Αρχές:

1.χωρικό πρόγραμμα για την ανέγερση ενός Grundschule και ενός Mittelschule

2.πλήρη φάκελο για να λάβει άδεια λειτουργίας το νέο Grundschule και Mittelschule.

Στην επιστολή που απέστειλε ο Δήμος Μονάχου στο Γενικό Προξενείο στις 30.07.2020 αναφέρεται ότι μέχρι 21/09/2020 έπρεπε να κατατεθεί στο Δήμο του Μονάχου και στη Διοίκηση της Άνω Βαυαρίας το πλήρες χωρικό πρόγραμμα για το υπό ανέγερση κτήριο το οποίο για να εγκριθεί όφειλε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός Grundschule και ενός Mittelschule.

Επιπλέον σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των προηγούμενων συντονιστών εκπαίδευσης και της περιφερειακής κυβέρνησης της Άνω Βαυαρίας έχει επισημανθεί από τη Βαυαρική πλευρά ότι είναι αναγκαίο τα Ελληνικά σχολεία να μετεξελιχθούν σε Grundschule και Mittelschule, λόγω του νομικού καθεστώτος που διέπει τα σχολεία στη Βαυαρία, όπου δεν λειτουργούν πλέον σχολεία με τον χαρακτηρισμό Hauptschule.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2020 με την περιφερειακή κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας επισημάνθηκε έντονα για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μετεξέλιξη.

Τέλος στις 05/11/2020 διατυπώθηκε ρητά από την κυρία Gertrud Braese (Leitende Regierungsdirektorin, Bereich Schulorganisation und Schulrecht, Γενική Διευθύντρια της υπηρεσίας οργάνωσης και νομικού καθεστώτος σχολείων) ότι το χωρικό πρόγραμμα που κατατέθηκε από την πλευρά μας εγκρίνεται με την προϋπόθεση ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε στο νέο κτήριο να στεγαστεί ένα Grundschule και ένα Mittelschule.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίθηκε σκόπιμο να συσταθεί επιτροπή προκειμένου να μελετηθεί από ειδικούς αν υπάρχει η δυνατότητα το νέο σχολείο να λάβει άδεια λειτουργίας ως Grundschule και Mittelschule, χωρίς να υπάρξουν αλλαγές που αφορούν το Ελληνικό Πρόγραμμα που ακολουθεί και χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των μαθητών από την 5ητάξη.

Διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι στόχος της Επιτροπής που συστάθηκε δεν είναι να μετατρέψει τα σχολεία σε γερμανικά αλλά να λάβει άδεια λειτουργίας το νέο σχολείο που θα ανεγερθεί ώστε να μην χαθούν οι 500 θέσεις που ορίζεται από το συμβόλαιο ότι θα παραχωρηθούν στην Ελληνική Πολιτεία. Δεδομένου ότι σήμερα τα σχολεία λειτουργούν ως Grundschule, Teilhauptschule I και Teilhauptschule II για να ληφθεί η ανωτέρω άδεια λειτουργίαςπρέπει να γίνουν σχετικές ενέργειες και αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Επιπλέον εφόσον η μετεξέλιξη αυτή πραγματοποιηθεί για το νέο σχολείο και εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση του καθεστώτος λειτουργίας του, τότε αυτή θα μπορούσε να υιοθετηθεί και για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Βαυαρίας. Επισημαίνουμε ότι το Γυμνάσιο/Teilhauptschule II της Νυρεμβέργης έχει αιτηθεί στο παρελθόν τη μετονομασία του σε Mittelschule άνευ επιτυχίας. Τέλος οι όποιες αλλαγές δεν επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία των Ελληνικών Λυκείων.

Σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν έχει στόχο να καταργήσει τα ισχύοντα στα Ελληνικά Σχολεία ή να επιφέρει αλλαγές σε βάρος του Ελληνικού Προγράμματος σπουδών.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!
Don`t copy text!